lantmateriet_wms

Lantmäteriet (The Swedish Land Survey)


Allmänna kartor (General maps) 

http://hades.slu.se/lm/allmannakartor/wms/v1?


Fastighetsindelning
(Property boundaries) 

http://hades.slu.se/lm/fastighet/wms/v1.1?

Historiska ortofoton (Historical orthos) 

https://api.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1/token/8894709f-f0d1-392d-b615-3eb2f6120f6d/?request=getcapabilities&service=wms&

Hydrografi i nätverk (Hydrography) 

http://hades.slu.se/lm/inspire/hy/wms/v1?version=1.1.1

Höjdmodell (Elevation model) 

http://hades.slu.se/lm/hojdmodell/wms/v1.1?VERSION=1.1.1

 

Ortofoto (Orthoimagery)

http://hades.slu.se/lm/ortofoto/wms/v1.3?                               


Ortofoto årsvisa (Orthoimagery Yearly images)

http://hades.slu.se/lm/ortofoto-ar/wms/v1.2?


Markregerande Bestämmelser (Regulations) 

http://hades.slu.se/lm/mrb/wms/v1?


Topografisk webbkarta
(Topographical site map)  

http://hades.slu.se/lm/topowebb/wms/v1?

Topografisk webbkarta skiktindelad (Topographical site map, layer divided) 

http://hades.slu.se/lm/topowebb-skikt/wms/v1.1?


Topografisk webbkarta cache (Topographical site map, higher performance cache version) 

http://hades.slu.se/lm/topowebb/v1.1/wmts? request=GetCapabilities&version=1.0&service=wmts
 Added  Tue Jun 27 08:46:07 CEST 2023   by jonasEmbedded Image